Teremtsünk teret a találkozásra!
Free Call 123-456-7890
Aquarius Kincsei Folyóirat – 2016/1. szám

Nagyon örömmel adunk róla hírt, hogy megszületett az

AQUARIUS KINCSEI FOLYÓIRAT 

– az Aquarius Kulturális Alapítvány szellemi és kulturális folyóirata.

…e sorok, itt a mában az utókor számára íratnak. E sorok itt a mában a kísérlet sorai.
Egy üzenet kísérletei, egy dobogó szívbe karcolódott jel lenyomatai, melyek palackpostában hánykolódnak a vizek óceánján, hullámról hullámra vándorolva az Északi
part felé, várva arra, hogy egyszer kikötőt érjenek.

Ízelítő a tartalomból

Szellemi kincsek

A Világ Szívének hívása

“Számos kezdeményezés létezik földünk megmentése
érdekében, hogy az éghajlatot, a gazdaságot, a vízgazdálkodást, az egészséget, a tudományt, az élő vallást
és a szabad gondolkodást egy harmonikus társadalom
medrébe tereljék.
Mivel a világ több szempontból az első lépéseit teszi egy
változás felé, és egy új társadalom reményteli kontúrjai
vannak kibontakozóban, korunkban hét modern szellemi szervezet fordul az ember belső tudatához.’

Hamvas Béla: A Vízöntő

“Uszpenszkij írja, hogy az egész földön, faji, népi, vallási, társadalmi, műveltségi, területi, korbeli, nembeli
különbségektől teljesen függetlenül, tökéletesen új,
hatodik emberfaj van kialakulóban. A new race – az
új emberfaj kialakulása, keletkezése, kibontakozása érthetetlen nagy misztérium. Amíg ennek a fajnak
a Föld minden táján elszórt tagjai – akár dél-afrikai
bányában, akár amerikai farmon, japán hadihajón,
balkáni kis faluban, norvég konzervgyárban, londoni
külvárosban mint segédlelkész vagy munkás, vagy
hivatalnok, vagy katona, vagy rikkancs, vagy sebész
– egyedül állottak, önmaguk előtt is úgy tűnt, hogy
abnormis, lehetetlen lények, akik környezetükkel és
világukkal nemcsak hogy nem tudnak megegyezni,
hanem azzal egyetlen lényeges pontban sem érintkeznek. Ezek az emberek a Földön elszórva, magukban voltak, környezetüktől sarokba állítva és mellőzve.
Idegenek voltak. Mert valóban idegenek voltak. Az új
fajból minden valószínűség szerint igen sok ember el is
veszett. Ki tudja, hogyan? Egy része öngyilkos lett, egy
része elzüllött, inni kezdett vagy fellázadt, a törvénybe
ütközött és börtönbe került. Egy része kedélybeteg lett
vagy megzavarodott. Végül a faj keletkezésének misztériumához teljesen hasonló, érthetetlen, újabb nagy
misztérium volt, hogy az új faj képviselőiben lassan
kifejlődött a tudat: már nem vagyok egyedül. Az még
titok, hogy a hozzám hasonlóak hol vannak. De már
tudom, hogy vannak, és ha találkozom velük, felismerem őket anélkül, hogy egyetlen szót is váltanánk.”

Szabad polc

Mayer Zsolt: Hulló falevelek

Váci Mihály: Valami nincs sehol

Bagó Emese: Nyilván a való

Mozgó

Száll a kakukk fészkére

“A kakukknak nincsen fészke. A kakukk az kakukk. Kukkol és azután, habakukk. Más nem
kakukkok fészkét mattolja, abba nő fel parazita kölyke, a kis kakukk. Azaz, nincsen neki….
helye, sem lakása…
Amit Ken Kesey leírt és amiből Forman filmet szült: Evangélium. Evangélium, mert benne
és általa az üdvtörténet egy személyben összegződik. Végül is az alkotó ember hívatása ez.
Megírni, létrehozni azt a személyes történetet, amelyben az üdvösség kozmikus lehetősége
megmutatkozik. Már maga a kísérlet figyelemre méltó!”

Arc-könyv

Hangoló

Zenesarok – ajánló

Lapozó

Jan van Rijckenborgh: Az eljövendő új ember

„Világunkon sokan reagálnak az Egyetemes Szerzet kezdeményezéseire komolyan
és odaadással. Nem tudjuk mennyien vannak, de biztosan tudjuk, hogy vannak –
a földnek csaknem minden országában élnek olyan emberek, akik ezekre az impulzusokra
reagálnak. A teljesen új, nem-dialektikus embertípus dialektikus világban való rendkívüli és csodás megnyilvánulását és fejlődését először a misztikus-filozófiai oldalról
szeretnénk megközelíteni. Azután azzal foglalkozunk, hogy mindez hogyan valósítható
meg, végül pedig az ebből adódó és várható következményeket tárgyaljuk.”

Az első szám elérhető: itt

Kellemes olvasást, időtöltést kívánunk!

Aquarius Kulturális Alapítvány

 

 

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. további információk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close