Hey, It seems WooCommerce plugin is not active on your wp-admin. Conversios.io - Google Analytics and Google Shopping plugin can only be activated if you have active WooCommerce plugin in your wp-admin.

A szabadság szelleme - Aquarius Kincsei
Teremtsünk teret a találkozásra!
Free Call 123-456-7890
A szabadság szelleme

AZ ARIÉGE VÖLGYÉBEN MINDEN ARRA NYITOTT EMBERT MEGÉRINT EGY ÉLŐ ATMOSZFÉRA, MELYNEK EREDETE TÚLNYÚLIK A TÉRIDŐ KERETEIN. LÉGKÖRÉT MÁS SZELLEM TÖLTI BE, MINT A KÖRÜLÖTTE ELTERÜLŐ VIDÉKET. A VÖLGYET KOSZORÚZÓ HATALMAS HEGYSÉG VONZZA AZ EMBEREKET, ÉS EGY MAGASABB REND KOZMIKUS TÖRVÉNYEINEK ENGEDELMESKEDVE E SZÉP TÁJBA VALÓ BELÉPÉSRE KÉSZTETI ŐKET. A KATÁROK ÉLETÉNEK ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK VISSZHANGJA EZEN AZ ERŐTELI VIDÉKEN JOBBAN VISSZACSENG, MINT BÁRHOL MÁSHOL.

Ezen a természethű vidéken mindig is szabad és önálló volt az emberek szelleme. A környék története – már amennyire a történelmi kutatásokból ismeretes – alátámasztja ezt a tényt. Aquitania az autonóm várurak és -hölgyek tartománya volt, akik sem fejedelmeknek, sem az egyháznak nem tartoztak felelősséggel, kizárólag csak saját istenüknek. Ez önállóságot, szabadságot és toleranciát eredményezett a vallás és a művészet minden területén. Ezért Aquitániában a középkori irodalom és zene igen figyelemre méltó szintet ért el. Lovagi dalnokok és költők oly nagy hírnévre tettek szert, hogy számos név és szöveg máig is fennmaradt. Wolfram von Eschenbach Parsifálja is ezekből merített ihletet.
A szabadság és vallási türelem eme légkörében bontakozott ki és virult a katárok szerzete, befolyását az akkori Európa nagy részére kiterjesztve. Ugyanakkor az is érthető, hogy a világi hatalmak a szerzetet – a maga radikális és feltétel nélküli üzenetével – igen hamar nagy veszélynek érezték.

TÁMOGATÁS A LAKOSSÁGTÓL

Ezeknek a „jó embereknek” a munkáját nem lehet Aquitania lakosságának rokonszenvétől és támogatásától elválasztva szemlélni. A történelmi adatok alátámasztják, hogy mily nagy fáradságába került annak idején a növekvő francia egységállamnak és hivatalos egyházának, hogy nyakát szegje a szabadság e szellemének, melyben a katárok tana felvirágzott.
1209-ben hódították meg Béziers-t, 1244-ben – árulás következtében – elesett a légvonalban kb. 120 kilométerre lévő erődítmény, Montségur. Csaknem egy évszázaddal később, 1328-ban falazták be az Ussat-les-Bains-ben lévő Lombrive barlangjába az utolsó katár közösséget. Tehát több mint egy évszázadig tartó nyilvános, jóváhagyott öldöklésre, gyilkosságok és árulások sokaságára volt szükség ahhoz, hogy leverjék ezeket a szabadságszerető embereket.
A katárok mindvégig hűek maradtak tanukhoz. Amikor végül már teljesen sarokba szorították őket, és már csak két lehetőség közül választhattak: egy biztos, gyáva halál vagy egy éppilyen biztos, de bátor és megszabadító halál között, elegendő erővel és szellemmel rendelkeztek ahhoz, hogy az utóbbi mellett döntsenek.
Noha mi már teljesen más korban élünk, a katárok öröksége mégis rendkívüli jelentőségű a modern rózsakeresztes számára. Mert többek között ez az oly hosszú ideig elrejtett és ezáltal meglehetősen érintetlenül maradt múlttal való kapocs különbözteti meg az Arany Rózsakereszt modern Szellemi Iskoláját a többi, komolyan a megszabadulást kereső csoporttól.
A modern Rózsakereszt Iskolája nem csak a mában gyökerezik – sokkal inkább a katárok szilárd örökségéből meríti erejét. Olyan ősi tudás forrása ez, melynek eredete visszanyúlik a katárok előtti időkre, sőt a katárokat megelőző szerzetek előtti korokra is, például Hermész Triszmegisztosz egyetemes tudásához. Ő sok ezer évvel ezelőtt Egyiptomban tevékenykedett. Az Ariége völgyében lévő néhány barlang neve egyébként egyiptomi eredetű, például a „Ka” barlangé.

Jan van Rijckenborgh és Catharose de Petri fáradhatatlan és állhatatos kutatásának köszönhető, hogy Antoine Gadal, az „utolsó katár” segítségével az emberiség rendeltetéséről szóló ősi, de mindenkor aktuális tudást újra feltárták és mai fogalmakra átültették, hogy a keresőnek ma is megmutathassák az igazsághoz vezető utat.
Ennek a tudásnak három jellemző vonása van. Először is létezik egy filozófiája, radikális látásmódja arról, hogy mi az igazság, és mik a tévképzetek. A második jellemzője egy módszerben, egy életvitelben rejlik, amely korunk hétköznapjaiban is jól alkalmazható, és amely – feltéve, hogy helyesen fogjuk fel – utat képez a belső ember megszabadulásához. Harmadszor pedig ott van az erő, mely ezen életelv teljesítése következtében felszabadul a Szellemi Iskolában, és mint olyan, érezhető is.

MINDEN IGAZ VALLÁS MAGJA

Mindez a modern Szellemi Iskola tanulójában egy reményteli kilátás belső örömét kelti, ugyanakkor azonban nagy felelősséget is ró reá. Mert nem úgy van, hogy már tiszták vagyunk, mert a forrás, melyből merítenünk szabad, tiszta. Ezért a szellemi ösvény vándorának mindenekelőtt alapos önismeretre és könyörtelen őszinteségre van szüksége saját indítékait és cselekedeteit illetően.
A katárok tudását egyetemesnek nevezzük, mivel minden igaz (azaz Isten birodalmára irányuló) és tiszta vallás lényegét magában foglalja, ahogyan ez előbb vagy utóbb megmutatkozik. Tévedés azonban azt hinni, hogy valakinek igaza van pusztán azért, mert a forrás, amelyből merít, egyetemes! Az egyetemesség azt jelenti, hogy mindenki meríthet belőle, mert legmélyebb bensőjében Isten képhordozója.

A rózsakeresztesek a katárok szellemi örökségének köszönhetik a tudást, hogy nem a személyiség, hanem a halhatatlan lélekmag avagy mikrokozmosz tesz meg egy csaknem végtelen hosszú utazást időn és téren át, hogy elérje magas célját; egy olyan utazást, amely messze túlnyúlik az én-személyiség életén.
A tiszta életvitel és a tiszta, eredeti tudás alkalmazásával a lélek kivonhatja magát az ellentétek mozgalmasságából, és a halandó világ gyötrelemben égő szívének gyógyírjává válhat. Aki ezzel az irányulással lép rá a királyi ösvényre, az ezt nem a saját maga gyógyulásáért teszi, hanem hogy az utána jövőt szolgálja. Ezért fog a legvégső elszántsággal küzdeni az igazságért és az egyedül-jóért. Azért választja és járja ezt az utat, mert a tapasztalat megtanította, hogy ez az egyetlen érdemleges választási lehetősége.

Pentagram 1997/3/

Letöltöm az ingyenes Aquarius Kincsei folyóirat kiadványait!

Könyvajánló

Tartalomból

Szellemi kincsek

 

„Én vagyok a halhatatlanság és a halál, Lélek és Anyag.” 
Hamvas Béla: Részletek 
Pierre Teilhard de Chaldrin – idézet

 

Gondolkodtató 

Hangya Zsolt: Éghajlatváltozás

 

Szabad polc  

Mayer Zsolt: Dorog, eső zuhog, a busz böröng

 

Mozgó 

Héty Péter: Vágyból születik, porrá lesz… 

Hangoló Keith Jarrett: „Spirits”

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. további információk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close