Hey, It seems WooCommerce plugin is not active on your wp-admin. Conversios.io - Google Analytics and Google Shopping plugin can only be activated if you have active WooCommerce plugin in your wp-admin.

Gyorsabban múlik az idő? - Aquarius Kincsei
Teremtsünk teret a találkozásra!
Free Call 123-456-7890
Gyorsabban múlik az idő?

AMIKOR 1914 AUGUSZTUSÁBAN TÍZ EURÓPAI KORMÁNY HADAT ÜZENT EGYMÁSNAK, HETVENEZER BRIT ÖNKÉNTES SZÁLLT HAJÓRA, HOGY MÓRESRE TANÍTSA AZ ELLENSÉGET. „KEEP THE HOMEFIRES BURNING” (ŐRIZZÉTEK A CSALÁDI TŰZHELY MELEGÉT)… ÉNEKELTÉK, HOGY EZZEL IS KIFEJEZZÉK, PÁR NAP MÚLVA ÚJRA OTTHON SZERETNÉNEK LENNI.
A KONFLIKTUS AZONBAN GYORS IRAMBAN LÖVÉSZÁROK HÁBORÚVÁ ALAKULT, AMELY BÁZELTŐL A CSATORNÁIG TERJEDT. HÉTMILLIÓ EMBER NÉZETT EGYMÁSSAL FARKASSZEMET, ÉS A VERDUNI CSATÁBAN MINTEGY ÖTVENEZER KATONA ESETT EL.

A háború négy éve alatt egy egész nemzedék vesztette életét. Falvak és vidékek sora néptelenedett el, mert férfiak ezrei mentek a frontra, és soha többé nem tértek vissza. A katonai és politikai vezetés vakságának, amely mind a gondolkodásban, mind a cselekvésben megmutatkozott, majd húszmillió ember esett áldozatául, mielőtt az általános gondolkodásmód átmenetileg – ha csak kis mértékben is – elkanyarodott a régi irányvonaltól.
A világ arculata azóta észrevehetően megváltozott. Az ipari országok versenyben vannak egymással, hogy a világranglistára kerülhessenek. Óriássá duzzadt konszernek dinoszauruszokhoz hasonlóan inognak, bukásukhoz közeledve. Kisebb megmozdulások nagyobbakba csapnak át, a nagyobbak pedig ismét szétforgácsolódnak. A szegény országok meggazdagodnak, a gazdagok ideje a végéhez közeledik. Ezt is, azt is ellepik az ügyeskedők, kizsákmányolt és kiszipolyozott országokat hagyva maguk után.
Újgazdagok, dörzsölt koponyák, új politikai egyensúlyozóművészek lépnek a világ színpadára, és mutatják be, hogy mit tudnak. Majd legördül a függöny, és távoznak. A kör egyre szűkül, a körforgás egyre gyorsul. Ahol még nyugalom honol, ott megjelenik a jóléti országok kapkodó, ideges turistája, hogy megzavarja. Manapság a bálnacsókolgatás dívik, császárpingvineknek integetnek, és feltárják a mélytengereket, mert minden más már volt, valaki már csinálta valamikor.

MIBŐL FAKAD AZ IDŐ ÉS AZ ÉLET GYORSULÁSA?

1930-ban, Amerikában építették meg az első részecskegyorsítót, amellyel az atom titkát akarták megfejteni. Némelyik ilyen készülék több kilométer hosszú.
A Genf városa alatt száz méterre épült gyorsító átmérője mintegy nyolc kilométer, hossza pedig majd 26 kilométer. Az egész pálya tekercsekből áll, melyek párosával mágneses mezőt képeznek. Ha egy elektron – a legkisebb, saját töltéssel rendelkező atomi részecske – a két tekercs közé kerül, akkor egyik pólustól a másikhoz repül. Eközben növekszik az energiája és a sebessége. Ha aztán ugyanaz az elektron eléri a következő mágneses mezőt, ott tovább gyorsítják. Így megy ez egészen addig, amíg az elektronok csaknem elérik a fénysebességet. Ekkor egy megfelelő készülék segítségével láthatóvá válnak az atomfizikus számára.

Az egész emberiség fogolyként ül két pólus között, mint egy elektron. A két pólust anyagnak és ellenanyagnak nevezhetjük. Ezen kívül minden embert körülzárja még az anyag két mágneses mezeje is: egy pozitív és egy negatív mező, a természet két pólusa. Voltaképpen mindegy, hogy az anyagi mező melyik pólusa vonz valakit, mert mindenképpen e két pólus között raboskodik, és a természetet nem tudja elhagyni. Ugyanakkor azonban arra kényszerül, hogy részt vegyen a gyorsulási folyamatban. Sokan panaszkodnak, hogy már szinte semmire sincs idejük, annyira gyorsan múlik az idő. A jó és a rossz két pólusa között vannak, mindkettő vonzza és hajszolja őket. Ezt a folyamatot senki sem kerülheti el, mert része annak a természettörvénynek, amelynek alá vagyunk rendelve. Ha a gyorsaság már olyan méreteket ölt, hogy az ember elveszíti hatalmát életének irányítása fölött, bekövetkezik a katasztrófa. Hatalmát pedig azért veszíti el, mert hagyja, hogy a rokonszenv és ellenszenv törvénye rángassa, amitől aztán irányt téveszt.

SPIRITUÁLIS GYORSULÁS AZ IDŐBEN

Az anyagba süllyedés, valamint az anyaghoz és időhöz való mind erősebb kötődés együttes folyamata mellett létezik a spirituális fejlődés és gyorsulás útja is. Képzeljék el, hogy lenne egy olyan energiamező, ahol az ember szellemi nézetének fejlődését gyorsítanák. Egy ilyen energiamezőnek rendelkeznie kellene egy olyan pólussal, amely egy „szellemi térben” van, és egy olyan pólussal, amelyben az ember megkezdi fejlődését. Nos, ez a tér már azóta létezik, amióta az ember a Földön tévelyeg, és olyan mértékben képes hatni, amennyire az emberiség érett rá. Ezenkívül mindazok, akik már megtalálták, erősítik ezt a mezőt, és azon fáradoznak, hogy e különleges erőtér követelményei szerint éljenek. Ezen erőtér két pólusa között tehát éppúgy fellép egy gyorsulás, azon emberi lélek gyorsított fejlődése, amelyet előkészítettek az isteni szellem befogadására.
Ez a folyamat már hosszú ideje elkezdődött. Minden alkalommal, amikor egy mikrokozmikus élettér új lakót vesz fel magába, új életcél elé állítják. A jó és a rossz pólusai között hányódva megtanulja életfeladatát, és szellemi fejlődésében is gyorsulás következik be, mígnem – az anyagvilágban szerzett sok tapasztalat után – olyan töltést kap, amely újabb gyorsulást tesz lehetővé az anyag és ellenanyag pólusai között. Ennek eredményeként az újjászületett lélek olyan rezgésre tesz szert, amely elviselhetővé teszi számára az isteni szellem magas rezgését, és így képessé válik arra, hogy a szellemmel való bensőséges kapcsolatból éljen. A modern Rózsakereszt nyelvezetében ezt az állapotot „szellemlélek állapotnak” nevezik.
Az anyagi és a szellemi fejlődés gyorsulása egy ideig párhuzamosan fut, míg az anyag el nem éri határait. Ebben a pillanatban kell bebizonyosodnia, hogy a lélek tudja-e fogadni a szellemet.

VILÁGEGYETEM A VILÁGEGYETEMBEN

Világegyetem a világegyetemben – ez a kép már nem idegen számunkra. Az is elfogadható hipotézissé vált, hogy egy elektromágneses mező valamely másikban létezik.
A látható univerzumot egy elektromágneses törvény tartja össze. A Nap, a Föld, a bolygók, a Naprendszer, a Tejút és a milliárdnyi csillag és csillagrendszer, melyeket csak űrteleszkópok segítségével lehet felfedezni, mind alá vannak vetve ennek a törvénynek. A hetedik kozmikus területhez tartoznak, a természethez, amely megjelenik, vagyis amelyet kilélegeznek – mondták a régi filozófusok – és újra eltűnik, mert belélegzik. Hogy ezek a folyamatok elképzelhetetlenül hosszú ideig tartanak, az már a sötét őskorban is ismeretes volt, és a modern tudomány is ezt igazolja.
Létezik egy másik világegyetem is, amely a láthatóval teljesen ellentétes. Ezt nevezzük a hatodik kozmikus területnek. Nincsen kitéve a születésnek és az elmúlásnak, hanem örökké létezik, tehát korlátlan. Mindaz azonban, ami a hetedik kozmikus területen belül van, az ennek a két pólusa között mozog, és kölcsönhatás jellemzi. Ugyanakkor a hatodik kozmikus terület befolyásai is megérintik és nyugtalanítják. Ez az érintés is – amelyet a szív nyugtalanságaként tapasztalhatunk meg – gyorsulást eredményez. Aki törekvéseiben a hetedik kozmikus területen zátonyra futott, és észreveszi, hogy képtelen áttörni a korlátait, az érzi, hogy vonzza az egyedül jó, az „ellenanyag”. Erre reagál, reagálnia kell, mert szívében birtokolja ennek a területnek az elképzelhető legkisebb „töltését”. Ez a töltés, amelyre a rózsakereszt filozófiájában „szívatomként” utalunk, addig gyorsul, amíg el nem éri azt a magasabb rezgésszintet, mely alkalmassá teszi a szellemi tökéletesedés következő fázisa számára.
Saját mágneses mezőnk ilyenkor legyengül, és nem tud már bennünket kielégíteni. Új fény sugárzik a szívben lévő szellemi magból, és kibontakozásra ösztönzi az új, halhatatlan lelket. Így megy ez egyik mikrokozmikus megnyilvánulástól a másikig. Az ember egyre intenzívebben keres, és végül pozitívan és tudatosan reagál. Ekkor el lehet kezdeni a következő szakaszt, a sebesség és a töltés növekedhet, míg végül eléri azt a mértéket, amely csaknem azonos Isten fényének sebességével.

Ez jelenti egyben azt a szintet is, amelyen az ember magva – felnőtt, halhatatlan lélekké fejlődvén – találkozhat Teremtőjével.
A szellem és lélek egyesült.
Az elveszett lélek hazatért.

Pentagram 1997/6/

Letöltöm az ingyenes Aquarius Kincsei folyóirat kiadványait!

Könyvajánló

Tartalomból

Szellemi kincsek

 

„Én vagyok a halhatatlanság és a halál, Lélek és Anyag.” 
Hamvas Béla: Részletek 
Pierre Teilhard de Chaldrin – idézet

 

Gondolkodtató 

Hangya Zsolt: Éghajlatváltozás

 

Szabad polc  

Mayer Zsolt: Dorog, eső zuhog, a busz böröng

 

Mozgó 

Héty Péter: Vágyból születik, porrá lesz… 

Hangoló Keith Jarrett: „Spirits”

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. további információk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close