Teremtsünk teret a találkozásra!
Free Call 123-456-7890
A Világ Szívének hívása

A Világ Szívének hívása

 

„Ebből a hatalmas, mindent megmozgató
őskezdetből az elmúlt tízezer év folyamán
egy szerzet jött létre, egy olyan Rend, amely
korunkban egyre nyomatékosabban
egy hétszeres világszerzetként nyilvánul meg.
Az idő és tér által oly sokáig elválasztott
kultúrák és szellemi áramlatok között
elterülő látszólag áthidalhatatlan szakadék
ellenére, új tudatosság rajzolódik ki egy
világot átfogó lélekközösségen belül,
melyben minden egyetlen bőségbe – mint egy
korona gyémántjai – lesz összekovácsolva.
Be fog bizonyosodni, hogy a folytatásnak
és követésnek egy olyan szellemi vonala
tevékeny, ami az emberi tudat vérét minden
másodpercben ellátja a világszívből
származó új, szellemi üzemanyagokkal.”

Joost R. Ritman

 

Számos kezdeményezés létezik földünk megmentése érdekében, hogy az éghajlatot, a gazdaságot, a vízgazdálkodást, az egészséget, a tudományt, az élő vallást és a szabad gondolkodást egy harmonikus társadalom medrébe tereljék.
Mivel a világ több szempontból az első lépéseit teszi egy változás felé, és egy új társadalom reményteli kontúrjai
vannak kibontakozóban, korunkban hét modern szellemi szervezet fordul az ember belső tudatához.

Ez annak a felismerésében történik, hogy a világ szíve – vagy Platón szavaival élve, a világ-lélek, az isteni Szellem – egy olyan esszencia, melyből egy szellemi impulzus árad. Ez összekapcsolja egymással az embereket, és szemeiket és szíveiket megnyitja az emberi lét értelmes fejlődésére. Az emberiség ezen új fejlődése már megkezdődött. Az elmúlt időkben olyan úttörők jártak előttünk, akik aktív szellemmel, szeretetteljes lelkesültséggel és fáradhatatlan munkájuk által, sokak számára szabaddá tették az utat. A hívás most minden tudatos lélekhez szól, arra buzdítván, hogy minden képességük bevetésével csatlakozzanak. A teher most nem egyes emberek vállára nehezedik, hanem a korunkban végbemenő szellemi változásokért mindenki felelősséggel tartozik. Egyre inkább tudatosul bennünk, hogy „az ember kevesebbet tesz, mint amit kellene, és nem tesz meg mindent, amit megtehetne”. Sokan keresnek egy értelmes életet, és ezért kapcsolatba lépnek egymással. Ez mindenkit érint.

Egy értelmes élet azonban több annál, mint újra harmóniában élni a természettel és a környezettel.

Egy értelmes élet emberséget és szellemiséget hív elő.
A tekintetet az ember valódi lényére irányítja, az pedig pillekönnyű és tiszta, mint a szellemi tűz. Azonban gyakran elfedik az anyagra irányuló érdekek és gondolatok. Ahhoz, hogy az eredeti, belső ember ragyogása kibontakozhasson, felebaráti szeretetre és szolgálat általi tisztulásra van szükség. Az eredeti ember kezdetben egy néma alakhoz, egy mátrixhoz, egy formához hasonlatos, majd a lélek szeretetteljes vonzalmaként nyilvánul meg, mint aki a világ szívének tudatára ébred.

Így megállapítjuk:
• Minden vallás az egyetlen igazságot keresi.
• A bölcsesség, a szeretet és az erő forrása érinthetetlen.
• Isten önmagában, a világ Istenben, az ember pedig a világban van.
• Az ember megbízatása: anyagi megnyilvánulás, lélek-megnyilvánulás, mindenség-megnyilvánulás.
• A szellemi lényünkhöz vezető bejárat a szívünkben található.
• A belső fényben az ember mindenen átlát.
• Önmagunkról megfeledkezve szolgálni – ez az Istenhez vezető legrövidebb és legörömtelibb út.
• Egyetlen szellem létezik az egész teremtésben; ez bennünk is él, és az életnek értelmet ad.
• Szabadítsuk meg a végtelen Szellemet azáltal, hogy felismerjük a „bennünk lévő Másikat”.
• A Szellemben gondolkodjunk el saját magunkról, ismerjük meg önmagunkat.
• Aki önmagát ismeri, a mindenséget ismeri: a mindenség az emberben található.
• Egy szeretetteljes szív által áthidalhatjuk az embereket egymástól elválasztó szakadékokat.

Ehhez a következő felhívást intézzük:
Ember, fordulj lényed legmélyéhez!
Találd meg az anyagtól a misztériumhoz vezető utat!
Fordulj vissza az isteni ősforráshoz, az élő jelenhez!

 

Aquarius Kincsei Folyóirat 2016/1. 1. évf./1. szám

Letöltöm az ingyenes kiadványt!

Tartalomból

Szellemi kincsek

 

„Én vagyok a halhatatlanság és a halál, Lélek és Anyag.” 
Hamvas Béla: Részletek 
Pierre Teilhard de Chaldrin – idézet

 

Gondolkodtató 

Hangya Zsolt: Éghajlatváltozás

 

Szabad polc  

Mayer Zsolt: Dorog, eső zuhog, a busz böröng

 

Mozgó 

Héty Péter: Vágyból születik, porrá lesz… 

Hangoló Keith Jarrett: „Spirits”

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. további információk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close