x
Hermetikus, gnosztikus és rózsakeresztes képi eszenciák egyetemes üzenete régen és ma

x
„A VALÓSÁG NEM CSUPASZON JÖTT ERRE A VILÁGRA, HANEM JELKÉPEKBEN ÉS KÉPMÁSOKBAN.MÁSKÉPP A VILÁG NEM TUDNÁ BEFOGADNI AZ IGAZSÁGOT.” (NAG HAMMADI, FÜLÖP EVANGÉLIUMA)

x
A jelképek végig kísérik az emberiség történetét – ismeretek, gondolatok, üzenetek összefoglalói; a közvetlen ismeretszerzés eszközei és lehetőségei.  Az embernek megvan az a képessége, hogy a külvilág dolgait egy belső élet szimbólumainak tekintse. Kezdettől fogva törekszik arra, hogy megismerje és megértse a természet folyamatait és önmagát – „hogy megpillantsa azt, ami a világot legbelül összetartja”.

Azt mondják a Teremtő maga rajzolta természet jeleit – így e jelek, ha egyetemes érvényességükhöz közeledünk, támaszaink a szellemi útkeresésben is.  Gondolhatunk itt Hermész Triszmegisztosz Tabula Smaragdinájának szimbólumaira, a XVII. század rózsakereszteseinek, gondolkodóinak, alkimistáinak jelképeire.

A jelképek megfelelő értelmezése nem egyszerű – befolyásolhatja a mindenkori korszellem, kultúránk, személyiségünk. Azonban vannak olyan jelképek, amelyek téren és időn átívelve kísérnek minket, üzeneteik egyetemes értékeket fogalmaznak meg és közvetlenül a léleknek, a lélekhez szólnak. Az ilyen szimbólumok mögött olyan üzenetek és erők rejlenek, amelyekben a magasabb szellemi életre nyíló kapu világosan kirajzolódik, és a keresőket magasabb, megszabadító szinten tudják megszólítani. A jelképek az erre fogékony emberek intuitív tudatához szólnak, hogy keresésre, és új, tudatos cselekvésre ösztönözzék őket.

Ezt a halhatatlan, megszabadító és megújító erőt, azaz az örök lélek alapját jelenítik meg a rózsakeresztes, hermetikus, gnosztikus jelképek.
Fedezzük fel őket és szellemiségüket közösen!
Hogyan foglalták össze jelképekben a hermetikus, rózsakeresztes gondolkodók az isteni bölcsesség üzeneteit? Melyek azok a szimbólumok, amelyek ma is világító útjelzőink lehetnek?
Gondolkodjunk és beszélgessünk arról, hogy jelképeink valóságából milyen megújító lehetőségek fejlődhetnek ki!

Előadók:

Aczél Zoltán – Arany Rózsakereszt Nemzetközi Iskolája

Fazekas Sándor  – Kaposvári Egyetem

Hamvas Endre Ádám – Gál Ferenc Főiskola

Hamvas Levente Péter –  ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft.

Szőnyi György Endre – Szegedi Tudományegyetem/ CEU

Kutsera Róbert – Aquarius Kulturális Alapítvány

X

Részletes program megtekinthető itt:
http://aquariuskincsei.hu/wp-content/uploads/2017/11/JELKEPEK-A-LELEKHEZ_TUDOMANYOS_SZIMPOZIUM_PROGRAM_2017_11_25.pdf

******************************************************

A jegyvásárlásáról a következő telefon számon lehet érdeklődni:  :  + 36 30 779 5573

 

******************************************************

A helyszínről bővebb információ: www.k11.hu