„Csak a lelkünk tökéletesítéséért élünk… Az, ki alkot, mintha halhatatlan lenne és nem azért, hogy elérje a dolgot, mely után kívánsága élénk – ez csupán szellemi vaknak való cél –, hanem a lelke templomépítkezéséért, az megéri a napot. S ha ezer esztendők múltán is, egyszer elmondhatja: akarom és itt áll, amit parancsolok, megtörténik és nem kell hozzá már idő,hogy lassan megérjen. Akkor jött el csak az a pont, ahol minden vándorlások hosszú útja véget ér. Akkor nézhetsz a nap arcába…”

Az ember keresésre való ösztönzöttsége, valamint az a képesség, hogy önmaga számára független ítéletet alkosson a dolgokról, jelentik mindazokat a szempontokat, amik bennünket ma oly erőteljesen megszólítanak, s amiket a Vízöntő korszaknak tulajdoníthatunk.

Gustav  Meyrink írásaiban az ember szellemivé válása áll a középpontban. Ebben a legnagyobb jelentőségű a fények kicserélése, és ez az ego valódi Én-né változtatását, a szellemmel való kapcsolat megelevenedését jelenti a gyakorlatban –  Meyrink és minden szellemileg törekvő ember számára. Az ego időhöz kötött, gondolati alkotás, vagyis halandó. A valódi Én az ember voltaképpeni középpontja, és halhatatlan, örök.

A fehér dominikánus regénye valódi Énünk keresését és megtalálását mutatja be.  Az igaz alkímiát,  a „királyi művészet”.  Azaz alkímiai menyegzőt melynek kiindulópontja, színtere a test, és amely a léleknek (amit a női princípiumnak tekinthetünk) a szellemmel (a férfi princípiummal) való élő egyesülését jelenti. Ennek eredménye egy magasabb egybeolvadás lesz, amelyből megnyilvánulhat az igazi Ember.

Könyvbemutatónkon megelevenítjük Gustav Meyrink modern alkímiai, misztikus regényét, amely most  új kiadásban jelent meg az Aquarius Kulturális Alapítvány gondozásában. 

A  kiadvány borítóját és szövegét Jocskov Anna festményei  gazdagítják, újabb inspirációt adva az olvasásnak, gondolkodásnak.

Rendezvényünkön megismerkedhetünk a könyvvel – beszélgetünk, közösen gondolkodunk üzenetein.

Induljunk együtt mágikus utazásra valódi lényünk nyomában!

Házigazdáink:

Jocskov Anna – festőművész

Uzsoki András – Lectorium Rosicrucianum

Bekő Attila – Aquarius Kulturális Alapítvány

Várhegyi Gergely – Aquarius Kulturális Alapítvány

***************************

A rendezvényre való belépés díjtalan, de regisztráció szükséges.